Polityka RODO MIRAGE BOATS W. Bychto i Wspólnicy Spółka Komandytowa


MIRAGE BOATS W. Bychto i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "Mirage Boats W. Bychto i Wspólnicy" spółka komandytowa z siedzibą w Augustowie, ul. Rajgrodzka 107. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji w terminie do 31 grudnia bieżącego roku kalendarzowego, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody w tym zakresie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do procesu rekrutacji. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak nawiązania stosunku pracy. Przysługuje Państwu prawo do:

a) odwołania niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b) żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, poprawienia, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania, a także przenoszenia tychże danych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
d) wniesienia prawa skargi do organu nadzorczego
e) niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
f) prawo wycofania wyrażonej zgody bez podania przyczyny. Kontaktując się w tym celu listownie pod adresem ul. Rajgrodzka 107, Augustów 16-300 z dopiskiem "Dane osobowe". W przypadku potrzeby skorygowania danych, prosimy o kontakt.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa o ochronie danych osobowych z 25.05.2018 roku.